• T7. Th5 18th, 2024

Máy bay được lựa chọn để xử lý giá trị tiền trực tuyến, máy bay ghế xử lý giá trị tiền? Giá trị trực tuyến tính phí?

Byawei

Th5 2, 2024

máy bay ghế xử lý giá trị tiền? Giá trị trực tuyến tính phí?

Trong chuyến bay ngày nay, dịch vụ trực tiếp trở nên ngày càng quan trọng, và việc chọn chỗ ngồi là một dịch vụ phổ biến trong quá trình trực tiếp. Nhiều hãng hàng không cung cấp dịch vụ chọn chỗ ngồi.

Chi phí chọn chỗ ngồi trực tuyến

Chi phí cho việc chọn chỗ ngồi trực tuyến tùy thuộc vào hãng hàng không và loại ghế được chọn. Với một số hãng hàng không, việc chọn chỗ ngồi trực tuyến là miễn phí, đặc biệt là cho ghế hạng nhất. Đối với các hãng hàng không khác, việc chọn một số chỗ ngồi, như hàng ghế thoát hiểm hoặc một số chỗ ngồi nổi tiếng khác, sẽ phải trả thêm phí.

Sân bay có giá trị cho việc chọn chỗ ngồi

Việc chọn chỗ ngồi ở sân bay thường tốn kém hơn. Đó là bởi vì hãng hàng không phải trả tiền lương và các chi phí liên quan đến nhân viên thu ngân ở sân bay. Vì vậy, nếu bạn muốn chọn chỗ ngồi cho chuyến bay, tốt nhất là nên lên mạng trước để tránh phải trả thêm tiền.

So sánh chi phí

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác nhau trong chi phí giữa việc chọn chỗ ngồi trực tuyến và việc chọn chỗ cho máy bay, đây là một sự so sánh:

Cách | | | trả theo kilogram chỗ ngồi cái ghế | miễn phí

|—|—|—|

| chọn một | thường trực tuyến miễn phí (JingJiCang) | có thể có thêm chi phí (cụ thể chỗ ngồi) từ kinh thánh |

Giá trị | sân bay JiXuan tòa | hiếm khi có thêm chi phí từ kinh thánh | | thường miễn phí

Lời khuyên tiết kiệm tiền

Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền trong việc chọn chỗ ngồi trên máy bay, đây là vài lời khuyên:

Trực tuyến: nhiều hãng hàng không cung cấp miễn phí chọn chỗ ngồi trực tuyến, đặc biệt là cho ghế hạng nhất.

Chọn chỗ không nóng: ghế nóng như hàng lối thoát hiểm và ghế cửa sổ thường phải trả tiền. Chọn chỗ ngồi giữa hoặc lối đi làm tăng khả năng lựa chọn miễn phí.

Hỏi hãng hàng không: nếu bạn có nhu cầu đặc biệt hoặc muốn một chỗ ngồi cụ thể, xin vui lòng liên hệ với hãng hàng không. Họ có thể sẵn sàng cung cấp miễn phí hoặc giảm giá cho yêu cầu của bạn.

Sử dụng điểm hoặc dặm du lịch: một số hãng hàng không cho phép khách dùng điểm hoặc dặm du lịch để đổi lấy dịch vụ chọn chỗ miễn phí hoặc giảm giá.

By awei