• T5. Th4 25th, 2024

ΪɶϲƱ, tại SAO không bán vé số trên mạng?

Byawei

Th3 9, 2024

tại SAO không bán vé số trên mạng?

.

Xổ số là một hình thức giải trí đặc biệt ở trung quốc, bởi vì một phần doanh thu bán được dùng cho các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, bán vé số trực tuyến đã bị cấm. Vậy tại SAO không bán vé số trên mạng?

.

thiếu sự giám sát hiệu quả\n.

Bán vé số trên mạng thiếu các quy định hiệu quả so với các cửa hàng thực tế và các ứng dụng điện thoại di động. Vì tính cởi mở và nặc danh của Internet, bán vé trực tuyến có nguy cơ lừa đảo và rủi ro an ninh cao. Trong khi đó, một số người bị lợi dụng để bán vé số trên mạng.

.

Bảo vệ các kênh bán vé số\n.

Một lý do quan trọng khác khiến trung quốc cấm bán vé số trực tuyến là để bảo vệ các cửa hàng xổ số và các kênh bán hàng của các ứng dụng điện thoại di động. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của Internet, doanh số xổ số trong các cửa hàng vật lý và ứng dụng điện thoại di động đang giảm xuống, và sự xuất hiện của việc bán vé trực tuyến càng làm tình hình tệ hơn. Vì vậy, cấm bán vé số trực tuyến cũng là để bảo vệ lợi ích của kênh bán vé số.

.

kết luận

.

By awei